Koszyk jest pusty.
Zaloguj się        Zarejestruj się

Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego greber.pl

I. Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego greber.pl jest firma PPUH DREWTUR Ludwik Bogdan Greber z siedzibą w Słodkowie k/Turku. Oferta sklepu internetowego dostępna jest na terenie Polski.

II. Zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.greber.pl

2. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

5. Klient może dokonać zmian w złożonym zamówieniu w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

6. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

III. Oferta i ceny

1. Wszystkie ceny mebli podawane są w Złotych Polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów transportu. Po wypełnieniu zamówienia przez Klienta koszt transportu zostaje wyliczony przez pracownika sklepu i przesłany na podany przez klienta adres e-mail. Koszt transportu dodany jest do wartości zamówienia i zależny jest od wagi, wielkości przesyłki oraz od odległości miejsca dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo:

- do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie,

- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

- przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, art. objęte promocją dostępne są do wyczerpania zapasów,

- do zmiany koloru mebli.

4. Dodatkowo pragniemy poinformować, że meble mogą w zależności od rozdzielczości komputera w swojej kolorystyce nieznacznie różnić się od rzeczywistości.

5. W obszarze oferty sklep greber.pl zastrzega sobie prawo:

- czasowego ograniczenia dostępności towarów z oferty sklepu,

- wycofania produktu z oferty sklepu bez podania przyczyn wyłączając jakąkolwiek odpowiedzialność.

IV. Dostawa i odbiór

1. Każde złożone przez Klienta zamówienie, przed jego fizyczną realizacją, jest potwierdzane przez pracownika sklepu elektronicznie lub telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania.

2. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania nie są realizowane, o czym Klient jest niezwłocznie informowany elektronicznie na podany adres e-mail.

3. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.

5. Dostawy są realizowane w ciągu minimum 7 dni roboczych.

6. Kupujący zobowiązuje się przyjąć zamówiony produkt chyba że produkt ten nie odpowiada opisowi przy zamówieniu lub produkt ten znajduje się w stanie naruszonym.

6.1 W przypadku, gdy otrzymany towar nie odpowiada złożonemu zamówieniu - prosimy o kontakt z siedzibą sklepu internetowego - PPUH DREWTUR, Słodków 61, 62-700 Turek, tel. 61 280 37 90, e-mail: sklep@greber.pl.

6.2 Zaś towar który uległ uszkodzeniu w trakcie transportu tzn. znajdują się widoczne uszkodzenia kartonu mogące mieć wpływ na zawartość - klient powinien odmówić przyjęcia takiej dostawy z adnotacją na dokumencie wewnętrznym WZ co było przyczyną. Następnym krokiem jest bezzwłoczny kontakt z siedzibą sklepu internetowego w celu poinformowania o danym przypadku.

6.3 Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), klient może w formie pisemnej odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy klient powinien odesłać towar w oryginalnym opakowaniu na swój koszt. Zlecenie odbioru przesyłki prosimy kierować na adres zwrot@greber.pl.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia towaru, a także jego zmiany przekraczającej granice zwykłego zarządu (w szczególności gdy towar będzie posiadał widoczne ślady jego używania) klient zobowiązany jest do pokrycia wynikającej stąd szkody.

7. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Nie zwracamy natomiast kosztów dostawy i kosztów odesłania do nas towaru. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

8. Zwroty są możliwe tylko po okazaniu paragonu fiskalnego / faktura VAT.

V. Rękojmia i gwarancja producenta oraz reklamacje

1. Sklep udziela gwarancji na sprzedawane towary i zapewnia ich bezpłatną naprawę, przesłanie części mebli lub wymianę w okresie gwarancyjnym.

2. Gwarancja dotyczy wszelkich ukrytych wad produkcyjnych - wykonania oraz wad materiałowych.

3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od odebrania przesyłki przez klienta. Dla zachowania uprawnień z gwarancji wystarcza wysłanie zawiadomienia o dostrzeżonych wadach na adres sklep@greber.pl. Klient zobowiązany jest jak najdokładniej opisać stwierdzone wady i usterki. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest posiadanie przez Klienta oryginału faktury wystawionej przy sprzedaży towaru, a także oryginalnego opakowania.

4. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach lub usterkach Sklep ustosunkuje się do reklamacji i w przypadku jej zasadności przedstawi sposób jej uwzględnienia. Jeśli nie zajdą żadne szczególne okoliczności reklamacja zostanie uwzględniona w ciągu 10 dni od uznania jej zasadności.

5. W przypadku naprawy towaru u Klienta zostanie z nim ustalony termin i orientacyjny czas trwania naprawy.

6. W przypadku naprawy towaru w innym miejscu, a także w przypadku wymiany towaru na nowy, Sklep wskaże Klientowi adres pod który winien on przesłać wadliwy towar.

7. Przesłanie przez Klienta wadliwego towaru, jak i przesłanie do niego towaru naprawionego lub towaru wymienionego odbywa się na koszt Sklepu.

8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Sklep dokona wymiany towaru na nowy albo dokona istotnej naprawy wadliwego towaru, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wymienionego towaru lub zwrócenia towaru naprawionego. Jeżeli wymianie ulegała część towaru zasadę ta stosuje się do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady towaru objętego gwarancją Klient mógł z niego korzystać.

9. Drewno jest produktem naturalnym, co oznacza, iż warunki atmosferyczne mają wpływ na jego powierzchnię i kolor. Drobne pęknięcia mogą pojawić się w przypadku zbyt długiej ekspozycji na słońce, nie wpływają one jednak na jakości i funkcjonalności produktu. Właściwości mebli i materiałów, z których zostały one wykonane, a także prawidłowy sposób ich użytkowania i pielęgnacji zostały podane w Opisie produktu / Instrukcji pielęgnacji mebli, znajdującej się w opakowaniu. Gwarancją nie są objęte wady i usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i niewłaściwą pielęgnacją mebli (niezgodną z instrukcją pielęgnacji). Gwarancją nie są objęte również różnice w kolorystyczne, zmiana koloru drewna oraz zmiany następujące w strukturze drewna jak np. mikropęknięcia (nie pogarszające funkcjonalności towaru), wynikające z jego naturalnych właściwości, a także z działania czynników atmosferycznych.

Dla zachowania wysokiego poziomu ochrony drewna, należy olejować drewniane meble ogrodowe w regularnych odstępach czasu.

10. Prawa i obowiązki stron z tytułu rękojmi za wady regulują:

a) gdy Klientem jest osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,

b)w przypadku pozostałych Klientów - przepisy Kodeksu cywilnego.

VI. Płatności

1. Kupujący zobowiązuje się dokonać płatności w sposób określony przez sprzedawcę i zaakceptowany wg warunków zawartych w potwierdzeniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) gotówką przy osobistym odbiorze towaru (w kasie),

b) przelewem na rachunek bankowy Sklepu - w takim przypadku towar zostanie wysłany po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sklepu.

3.Przez wartość zamówienia rozumie się cenę za zamówiony towar powiększoną o koszt dostawy.

4. Płatności przelewem winny być dokonywane na rachunek Sklepu:

PPUH DREWTUR
Słodków 61, 62-700 Turek
BZ WBK S.A. oddział w Turku
nr 97 1090 1229 0000 0000 2201 3460


VII. Logowanie klienta

1. Aby dokonać zakupu lub zadać pytanie należy zarejestrować się i podać swoje dane osobowe.

2. Posługując się wybraną w czasie rejestracji nazwą użytkownika i hasłem można dokonywać zakupów wszystkich produktów zawartych na stronie internetowej

VIII. Poufność danych i polityka prywatności

1. Przy składaniu zamówienia dane kupującego są udostępniane sprzedawcy w celu realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca może wykorzystywać otrzymane dane kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia i w celu przesyłania informacji marketingowych o asortymencie firmy DREWTUR.

3. Sprzedawca ma obowiązek zachowanie poufności danych kupującego i zachowania największej staranności przy ich ochronie, zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

IX. Odpowiedzialność

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za stan produktów oferowanych przez siebie do sprzedaży, realizację zamówienia, obsługę płatności, zwrotów i reklamacji oraz udzielania gwarancji na zakupione produkty.

Nagrody

Jesteśmy laureatem czwartej edycji konkursu MEBLE PLUS Produkt Roku, to efekt m.in. uczestnictwa w targach wystawinniczych prezentujących ofertą naszej firmy.

 

Jakosc

Dynamiczny rozwój firmy, nowoczesne technologie i najlepsze gatunkowo surowce sprawiają, że oferowane produkty spełniają najwyższe wymagania jakościowe.

Kontakt

PPUH DREWTUR

Słodków 61, 62-700 Turek
tel. 063 280 37 90
fax 063 280 37 91
e-mail: sklep@greber.pl

 

Strona główna  |  Meble  |  Galeria  |  Jakość  |  Sklep internetowy  |  Twój koszyk  |  Rejestracja / logowanie  |  Regulamin  |  Kontakt
zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.